3 Eylül 2016 Cumartesi

İŞ'te Demokrasi


İşyerleri belirli bir ekonomik düzende kar endeksine bağlı olarak çalışan ticari kimliği tüm kimliklerinin üstünde tutulan yerlerdir. Tek amacın kar olduğu bir yerde demokrasi gibi çok sesliliği temelinde barındıran bir sistem nasıl yaşatılır? Otokrasiyi kolay benimseyen bu yerler demokrasi kalıbına uyabilir mi?

Okuyorum, düşünüyorum, tartışıyorum… İçimde cevaplarını aradığım sorular hep kültüre götürüyor beni.  Bir işyerinin demokrasiyle uygun olması ancak içinde yaşattığı kültürle doğru orantılı olabilir. Bu kültürde şirketlerin başında bulunan kişilerin, ister patron olsun ister CEO ister müdür, dünya görüşlerine göre şekilleniyor. Kültürün oluşmasını demokratik süreçler içinde tanımlayabilmek için zaman gibi büyük bir kavrama ihtiyacımız var. Zamanla kültürü yaşatanların davranışları gerçek değerine kavuşacaktır. Ama ilk başta birilerinin dünya görüşlerine ihtiyacımız var.


Son zamanlarda boy gösteren “çalışan bağlılığı, aidiyet” gibi kavramlar şirketlerin demokratik yollara girmesine ortam oluşturmuştur. Emir – komuta sisteminde işleyen şirketlerin çalışanları, karşılaşılan olumsuz durumlarla mücadelede kendini çok fazla ortaya koymadan, kendi paçasını kurtarmayı tercih edecektir. Çalışanların karar alma süreçlerinde bulunduğu, kendini iş sürecinde önemli bir yerde konumlandırdığı, hatta şirketten hisse verilerek direk kar payının içinde bulunduğu şirketlerde kazanımlar, kayıplar herkes tarafından benimsenecek, birlikten kuvvet doğar atasözü kendini gerçekleştirecektir.

Eğer sizde İş'te demokrasiden yanaysanız iş yerlerinde demokrasi konulu çalışmalar yapan WorldBlu' ya göre 10 kurumsal demokrasi prensibini dikkate almalısınız!

10 Kurumsal Demokrasi Prensibi,

  •        Amaç ve vizyon
  •        Transparanlık
  •        Diyalog ve dinlemek
  •        Adil olmak ve saygınlık
  •        Sorumluluk almak
  •        Birey + Takım
  •        Seçim
  •        Dürüstlük
  •        Sorumluluğun dağıtılması
  •      Yansıtma ve değerlendirme

 Detaylarına linkten ulaşabilirsiniz ;  link   ( www.dünya.com , 2015 )
    
 Şirketlerde Demokratik Devrim yazısı için ; link   ( www.turkishtimedergi.com , 2015 )

WorldBlu'nun her yıl yaptıkları Democratic Workplace çalışmalarını link 'ten takip edebilirsiniz.
    
    Hayatınızın her noktasında demokrasiyle karşılaşmanız dileğiyle,

    Sevgiler...
0 yorum:

Yorum Gönder